Emakume Nekazarien Estatutua

Lege aitzindaria Euskadiko nekazaritza-sektorean emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko.

 • Eusko Jaurlaritza

Euskal nekazaritza-sektorea zifratan

Euskadiko lehenbiziko sektoreko ustiategien titulartasunari buruzko datuak

 • 12.699 ERREGISTRATUTAKO USTIATEGIAK
 • 21.796 TITULARRAK EDO TITULARKIDEAK
 • 14.394 GIZONAK
 • 7.402 EMAKUMEAK

HAZI-ren euskal nekazaritza-sektoreari buruzko azterlan batek ohartarazi egiten zuen ustiategietan lan egiten duten emakume askoren lana ez zen ezaguna.

Emakumeen benetako eginkizuna erakusten ez duten zifrak

Horregatik, Emakume Nekazarien Estatutuaren Legeak xede argi bat du: hain zuzen, aintzatestea nekazaritza sektorearen parte diren emakume guztien lana, orain arte ezkutuan egon dena.

Zergatik da beharrezkoa estatutua?

 • Emakumeen lana agerian jartzeko

  Landa-eremuko hamar emakumeetako hiruk familia-ustiategietan egiten dute lan baina lan hori ez da islatzen ustiategiaren titulartasunean. Izan ere, emakumeek egiten duten lan produktiboa ustiapenerako familia-laguntza gisa hartzen da, ez haren zati gisa.

   

 • Egiten duten lanaren ondorioz legozkiekeen eskubideak bermatzeko

  Ezinbestean sustatu behar da nekazaritza-sektorean lan egiten duten emakumeak Gizarte Segurantzan afiliatzea, euren lanaren ondorioz legozkiekeen eskubideak balia ditzaten, hala nola langabezia-pentsioa, erretiroa, etab. 

 • Erabakiak hartzeko prozesuetan parte har dezaten

  Sektorea berdintasunezkoa izateko, erabaki-organoek ere berdintasunezkoak izan behar dute nahitaez. Horretarako, ezinbestekoa da lortzea nekazaritza-ustiategietan eta -elkarteetan emakumeak egon daitezen.

 • Lanen banaketa bidezkoagoa izan dadin lortzeko

  Lanak banatzeko eredu tradizionala dela-eta, emakumeek etxeko lanean eta zaintza-zereginetan ematen duten denbora gizonek ematen dutena halako bi baino gehiago izan ohi da. Horregatik, emakumeentzat zailagoa da lan-merkatuan sartzea; gainera, gizonek baino askoz ere denbora gutxiago izaten dute aisialdirako.

 • Emakume nekazarien osasuna bermatzeko

  Nekazarien lan-arriskuen prebentzioak gizonen osasuna kaltetu dezaketen alderdietan jarri izan du arreta beti; hala, alderdi horien efektuak orokortu eta nola emakumeentzat balioduntzat jo izan ditu, emakumeen osasunari buruzko faktore bereizgarriak ikertu gabe.

 • Jazarpen sexistari aurka egiteko

  Nekazaritza-esparruan gertatzen diren sexu-jazarpeneko eta jazarpen sexistako kasuek ezaugarri bereziak izan ohi dituzte eta, horregatik, berariazko tratamendu bat behar dute.

Zer da Emakume Nekazarien Estatutua?

Emakume Nekazarien Estatutua aitzindaria da Eusko Jaurlaritzak bultzatutako legeen artean, Euskadiko nekazal sektoreko gizon eta emakumeen tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko neurriak biltzen dituena, baita genero ikuspegia sektorearen eremu guztietara txertatzeko ere, gizon eta emakumeen baldintzak eta beharrak ezberdinak izaki.

Estatutuak hauek lortzeko neurri ugari proposatzen ditu:

 • Nekazaritza-sektorean emakumeak kontratatzea faboratzea.
 • Emakume nekazariek ustiategien titulartasuna izan dezaten bultzatzea.
 • Nekazaritza-sektoreko erabaki-organoetan emakumeak egon daitezela bermatzea.

Berdintasunerantz

2021ean, emakumeen % 40, gutxienez, erabaki-organoetan

2019tik elkarteak, nekazaritza-esparruan diharduten elkarte edo erakundeek –lan-arlokoak, enpresaria-alorrekoak, sindikatuek edo bestelakoek–, laguntza edo dirulaguntza publikoak jaso nahi badituzte, zuzendaritza-organoetan gutxienez emakume bat izateko obligazioa dute. Kopuru hori handitu egin beharko da, 2021etik aurrera emakumeak organo horietan gutxienez %40ko presentzia izan arte.

Emakume Nekazariak

Milaka emakumek egiten dute lan euskal nekazaritza-sektorean. Bakoitzak bere inguruabarrekin, baina zailtasun ugari amankomunean dutelarik.

Zure kontsultak posta elektroniko honen bidez ere bidal ditzakezu:

ene-ema@euskadi.eus